ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

کود هوموس

کود هوموس یکی از عالی ترین کودها برای تولید کلیه محصولات کشاورزی از جمله تولید گل و گیاه به شمار می رود. منیزیم و فسفات موجود در آن سبب آبرفتای شادن خاك های کشاورزی و جذب سریع تر مواد مغذی درون خاك می گردد

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group