ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

▶️ آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱/۴

▶️ آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱/۴

✅ شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا در نظر دارد انجام امور تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاری اشخاص حقوقی واگذار نماید.

🔸 لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ضمن دریافت اسناد مناقصه، از محل بازدید نموده و اسناد تکمیل شده را در پاکت سربسته به آدرس: گیلان- کیلومتر ۵ جاده رضوانشهر به تالش- واحد دبیرخانه تحویل نمایند.

✔️ در صورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۰۱۳۴۴۶۰۹۰۳۲ امور حقوقی و قراردادهای شرکت و یا آقای سلمانی به شماره تماس ۰۹۱۱۳۸۲۱۷۷۹ تماس حاصل نمایید.

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group