ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

💠 *آگهي مزایده عمومی* شماره 3/1401

💠 *آگهي مزایده عمومی*
شماره 3/1401

🔻شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در نظر دارد نسبت به فروش اقلام بلااستفاده، مستعمل و ضایعاتی خود در واحد تولیدی نئوپان اسالم ، از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده بشرح جدول ذیل اقدام نماید.

⏺️ لذا کلیه متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ 05/05/1401 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 15/05/1401 در روزهای کاری ، جهت بازید به نشانی: گیلان، کیلومتر 60 جاده انزلی به تالش واحد تولیدی نئوپان اسالم و جهت دریافت و تحویل اسناد و مدارک شرکت در مزایده به نشانی: گیلان، کیلومتر 5 جاده رضوانشهر به تالش، واحد دبیرخانه مجتمع چوکا با کد پستی 4386199531 مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44609032- 013 امور قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

🧊 مقدار سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد کل مبلغ پیشنهادی بوده که باید بصورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب شماره 900000065 نزد بانک رفاه به نام شرکت چوکا ارائه گردد.

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group