گام بلند شستا برای خروج شرکت چوکا از زیان؛ ️با تولید تست لاینر سبد محصولات تولیدی شرکت چوکا متنوع تر شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع و انرژی تأمین به نقل از روابط عمومی چوکا؛ با اتخاذ تدابیر لازم در دوره جدید مدیریتی شستا د...

ادامه مطلب